Większym kłamcą od sprzedawcy może być tylko spedytor.
[autor nieznany]

Cennik

30 zł/str.

Zakres tematyczny

Transport, logistyka i tematy pokrewne. Prace licencjackie, magisterskie oraz zaliczeniowe.

KLAUZULA SUMIENIA: Decydując się na skorzystanie z moich usług zobowiązujesz się, że napisana przeze mnie praca posłuży Ci tylko i wyłącznie jako forma pomocy naukowej (legalne) oraz, że nie złożysz jej na uczelni jako swojej własnej (nielegalne).